Επαυξημένες Κειμενικές Σπουδές: Επισημείωση Κειμένων και Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' εξάμηνο

ΚωδικόςΥποχρεωτικά ΜαθήματαΔιδ. ώρες/εβδομάδαECTS
ΨΕΑΣ-Υ11Εισαγωγή στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές36
ΨΕΑΣ-Υ12Βασικές Μαθηματικές έννοιες στην Επεξεργασία Πληροφορίας36
ΨΕΑΣ-Υ13Προγραμματισμός για Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές με τη Γλώσσα Python36
ΨΕΑΣ-Υ14Ποσοτική Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων36
Μαθήματα επιλογής (επιλογή ενός μαθήματος)
ΨΕΑΣ-Ε11Παλαιογραφία36
ΨΕΑΣ-Ε12Μεθοδολογία Επιστημονικής Γραφής36
ΨΕΑΣ-Ε13Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής36
Σύνολο30


B' εξάμηνο

ΚωδικόςΥποχρεωτικά ΜαθήματαΔιδ. ώρες/εβδομάδαECTS
ΨΕΑΣ-Υ21Ψηφιακά Μέσα36
ΨΕΑΣ-Υ22Οντολογίες Κειμένων36
ΨΕΑΣ-Υ23Μηχανική Μάθηση36
ΨΕΑΣ-Υ24Οπτικοποίηση Δεδομένων36
Μαθήματα επιλογής (επιλογή ενός μαθήματος)
ΨΕΑΣ-Ε21Σημασιολογικός Ιστός36
ΨΕΑΣ-Ε22Στεμματική Θεωρία και Κριτική του Κειμένου36
ΨΕΑΣ-Ε23Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση36
ΨΕΑΣ-Ε24Ειδικά Θέματα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών36
ΨΕΑΣ-Ε25Γραμματικές Εξαρτημένων Δομών36
ΨΕΑΣ-Ε26Αρχές Τεχνολογίας Γνώσεων36
ΨΕΑΣ-Ε27Πρακτική Άσκηση36
Σύνολο30


Γ' εξάμηνο

ΚωδικόςΥποχρεωτικά ΜαθήματαΔιδ. ώρες/εβδομάδαECTS
ΨΕΑΣ-Υ31Πληροφοριακά Συστήματα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών36
ΨΕΑΣ-Υ32Επισημείωση Κειμένων36
ΨΕΑΣ-Υ33Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενα36
Μαθήματα επιλογής (επιλογή δύο μαθημάτων)
ΨΕΑΣ-Ε31Υπολογιστική Υφολογία36
ΨΕΑΣ-Ε32Βαθιά Μηχανική Μάθηση για επεξεργασία φυσικής γλώσσα36
ΨΕΑΣ-Ε33Ζητήματα Υπολογιστικής Σημασιολογίας36
ΨΕΑΣ-Ε34Τεχνολογίες Γνώσεων36
ΨΕΑΣ-Ε35Τεχνολογίες VR/AR για Πολιτισμικές Εφαρμογές36
Σύνολο30


Δ' εξάμηνο

Δ' εξάμηνοECTS
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας30