Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)  «Επαυξημένες Κειμενικές Σπουδές: Επισημείωση Κειμένων και Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενα» («MSc in Augmented Textual Studies: Text Encoding and Text Mining») εστιάζει στην εξέχουσα περιοχή του τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών της κωδικοποίησης κειμένων και της εξόρυξης γνώσης από αυτά. Η σημασία του ΔΠΜΣ γίνεται αντιληπτή από το γεγονός ότι τα κείμενα αποτελούν βασικές πηγές αλλά και αντικείμενα έρευνας.

Στόχος του ΔΠΜΣ είναι να προσφέρει επιστημονική εξειδίκευση και να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη και διεύρυνση της έρευνας σε ένα εξελισσόμενο και με σημαντική επιστημονική, κοινωνική και οικονομική σημασία τομέα, όπως αυτός των Κειμενικών Σπουδών και συγκεκριμένα στους ακόλουθους τομείς:

 1. Ψηφιοποίηση και υπολογιστική διαχείριση κειμενικού περιεχομένου.
 2. Εφαρμογή ευρέως φάσματος γλωσσικών τεχνολογιών και ποσοτικών μεθόδων στην επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων.
 3. Δομικά στοιχεία και λειτουργίες που συγκροτούν το περιβάλλον παραγωγής ψηφιακών τεκμηρίων και διακίνησής τους στο Διαδίκτυο.
 4. Κωδικοποίηση των κειμένων σε όλο το εύρος των επιπέδων της γλωσσολογικής τους ανάλυσης.
 5. Εξόρυξη γνώσης μέσα από κείμενα και σημασιολογική επισημείωσή τους.
 6. Επιμέλεια της πληροφορίας που περιέχουν τα κείμενα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η διατήρησή της και η μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε αυτή.

Συμμετέχοντα Τμήματα

το ΔΠΜΣ διοργανώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

 

 

 


  Εκδηλώσεις

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
  10 ΚΥΡΙΑΚΗ
  Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ